Kunst van Leven

Het Boek

 

U kunt het boek rechtstreeks bestellen.

Bep Bernard zal zo spoedig mogelijk reageren.

Dit kan via het volgende e-mailadres:

b.bernard@ziggo.nl

 

Fragment uit het boek:

Ze staan in het open veld als vertegenwoordigen ze drie generaties.

Althans zo schijnt het de wandelaar. De volgroeide boom in het midden is in de kracht van zijn leven, als hijzelf. Zijn levenslust tooit hem met een volle groene bladerkroon.

Naast hem de oude, dode boom. Krom en vermoeid draagt hij nog zijn

kale takken. Nog even en hij zal slechts dienen als voedingsbodem voor

nieuw leven.

De wandelaar denkt aan zijn vader. Levensmoe wacht de oude

man op de dood. Zijn lichaam staat krom van zwaar werk, zijn gezicht is getekend door verdriet om het verlies van zijn vrouw. Nog even en hij zal slechts overleven in de gedachten van hen die hem liefhebben.

De wandelaar richt zijn blik op de andere boom. Jong en fris rekt hij zijn takken en twijgen en richt zijn jonge bladeren vol ongeduld naar de zon.

Evenzo omarmt zijn puberzoon vol ongeduld het leven en proeft gretig iedere nieuwe ervaring.

 

De wandelaar ziet de moeilijkheden en tegenslagen die zijn kind op zijn levenspad nog tegen zal komen. De onervaren jongen wuift zijn

waarschuwingen weg.

In de trekken van het kind ziet de wandelaar het gelaat van zijn vader.

 

In hem zal de oude man straks voortleven. Die gedachte troost de wandelaar. De jongen zal uitgroeien tot een zelfbewust man en in zich de wijsheid met zich dragen, die zijn grootvader hem heeft bijgebracht.

Tot ook hij zal zijn als de oude boom hier in het veld.

Een kleine impressie van de bijeenkomst bij de uitgave van het eerste boek op 3 maart 2017

Tijdens de presentatie van het eerste boek van Anne Mieke Vermeulen en Bep Bernard in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen, was er een grote opkomst van geïnteresseerden die een presentatie kregen van het werk van Bep Bernard in een mini expositie en waarbij Anne Mieke enkele verhalen heeft geciteerd uit het boek "Kunst van Leven".

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Eef Schoneveld van Kunst en Cultuur van de gemeente

Er kan worden teruggezien op een uiterst geslaagde middag waarbij vele bekenden en oud bekenden van de schrijfster en de beeldend kunstenaar elkaar weer hebben ontmoet. Het boek is alsnog te bestellen via deze site of via een mailtje aan b.bernard@ziggo.nl voor de prijs van € 12,50 exclusief verzendkosten.